8″ Bas enheder – SPH-KE Kevlar Serien

SPH-200KE 8″ Hifi Bas med kevlar

SPH-200KE 8″ Hifi Bas med kevlar; ✅ – Monacor 8″ Bas enheder – SPH-KE Kevlar Serien: Laveste pris: 1049.00-