SPH-KE Kevlar Serien – 10 ” Bas enheder

SPH-250KE 10″ Hifi Bas med kevlar

SPH-250KE 10″ Hifi Bas med kevlar; ✅ – Monacor SPH-KE Kevlar Serien – 10 ” Bas enheder: Laveste pris: 1349.00-